برگزیده آخرین اخبار

نامه آیةالله سیستانی به مقامات بحرین چاپ فرستادن به ایمیل
مرجعیت عالیقدر دینی عراق نامه اعتراض آمیز خود را در قبال بازداشت «شیخ علی سلمان» تحویل سفیر بحرین داد.

 

به گزارش فدائیان اسلام، به نقل از مهر ، العهد نوشت: نامه اعتراض آمیز «آیت الله سیستانی» مرجع عالیقدر شیعیان عراق درباره لزوم آزادی «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق به سفیر بحرین در بغداد تحویل داده است.

بنابراین گزارش، «شیخ الهمام الحمودی» معاون اول رئیس پارلمان عراق این نامه اعتراضی را به "صلاح المالکی" سفیر بحرین در عراق تحویل داده و وی تعهد کرده که این نامه را سریعا به مقامات منامه برساند.

رژیم آل خلیفه از روز یکشنبه شیخ علی سلمان را بازداشت کرده و مهلت بازداشت وی را نیز جهت آنچه انجام تحقیقات خوانده شده، هفت روز تمدید کرده است. این اقدام با واکنش منفی 33 نهاد حقوق بشری و گروههای اسلامی مواجه شده است. 

پایگاه خبری جمعیت فدائیان اسلام

 

افزودن نظر